Duraflor
Hotline 096-914-5976
Thai English
หน้าแรก รู้จักเรา DURAFLOR ไม้ลามิเนต ไม้ลามิเนต กระดาษติดผนัง ข่าวสารจากเรา ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
รู้จักผลิตภัณฑ์
แบบสีและลวดลาย
วิธีการติดตั้ง
การดูแลรักษา
วิธีการติดตั้ง  

วิธีการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ 

1. การเตรียมผนัง หรือ เพดาน (คอนกรีต / ไม้อัดเรียบ / ยิปซั่มบอร์ด) 

  • ทำความสะอาดผนังที่จะทำการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ให้เรียบร้อย 
  • หากผนังไม่เรียบให้ขัดผนังด้วยหินขัด หรือกระดาษทรายให้เรียบ 
  • หากผนังเป็นร่อง มีรอยร้าวให้แต่งผนังให้เรียบโดยใช้ยิปซั่ม หรือ ปูนดำผสมน้ำ และ กาวลาเท็กซ์โป้วร่องให้เรียบ (ตามรูปที่ 1) 

        

2. วัดความสูง และ ความกว้างของผนังที่จะทำการติดตั้ง เพื่อเตรียมวอลล์เปเปอร์ที่จะนำมาติด 

3. แบ่งผนังให้เหมาะสม และ เสียเศษน้อย ใช้ลูกดิ่งจับดิ่งจากฝาผนังลงมาที่พื้น และ ขีดเส้นตามแนวดิ่ง เพื่อจับแนวเวลาต่อลายให้ตรง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องลายเอียงการจับดิ่งนั้นจะจับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะจับจากหน้าประตูตรงวงกบก่อน (ตามรูปที่ 2) 

                     

 

4.  นำวอลล์เปเปอร์ที่จะติดมาเทียบลาย และ ตัดให้ได้ขนาดตามความสูงของผนัง หรือ เพดาน เผื่อด้านหัว-ท้ายไว้ตามสมควรแล้วเขียนด้านหลังของวอลล์เปเปอร์ตามลำดับก่อนหลัง
5.  นำลูกกลิ้งที่มีฟองน้ำชุบแป้งเปียกกลิ้งด้านหลังวอลล์เปเปอร์ให้ทั่ว เว้นขอบริมไว้ด้านละ 1-1.5 นิ้ว แล้วพับวอลล์เปเปอร์ด้านบน และ ล่างเข้าหากัน เพื่อสะดวกในการนำไปติดตั้งเพราะแป้งเปียกจะแห้งช้า (ตามรูปที่ 3-4) 

 

     

6. นำวอลล์เปเปอร์ที่ลงแป้งเปียกแล้วมาติดบนผนัง โดยติดริมวอลล์เปเปอร์ด้านใดด้านหนึ่งกับเส้นแนวดิ่งแล้วนำไม้อัดหุ้มด้วยพรมอัดรีดบนวอลล์เปเปอร์จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเข้าหากำแพงเพื่อไล่ฟองอากาศ (ตามรูปที่ 5)              

 

              
7. หลังจากติดวอลล์เปเปอร์แผ่นแรกไปแล้ว ให้นำวอลล์เปเปอร์แผ่นที่สองมาชนกับแผ่นแรก โดยจับลายแผ่นแรก และ แผ่นที่สองให้ตรงกัน แล้วไล่ฟองอากาศวอลล์เปเปอร์แผ่นที่สอง หลังจากนั้นให้เปิดริมวอลล์เปเปอร์ทั้งสองแผ่นแล้วทากาวลาเท็กซ์ลงบนผนังระหว่างรอยต่อทั้งสองด้าน ปิดริมวอลล์เปเปอร์ทั้งสองด้านให้สนิทกัน หลังจากนั้นใช้ลูกกลิ้งไม้กลิ้งตามรอยต่อเพื่อให้รอยต่อริมวอลล์เปเปอร์สนิทและแน่นขึ้น (ตามรูปที่ 6-7) 
 
        
        
8. หลังจากนั้นให้ติดวอลล์เปเปอร์ตามวิธีการข้างต้นจนเต็มพื้นที่ที่ต้องการ (ตามรูปที่ 8)